miercuri, 18 aprilie 2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 291 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Hotărârea nr. 453/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018

In Monitorul oficial nr. 284 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 453/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018.

Declaraţia 212 unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 279 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Aceasta declaratie se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018. 

Ordinul nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

In Monitorul oficial nr. 271 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale.  
  
Acest ordin se aprobă: 
  
- procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii;  
- procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ; 
- procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale; 
- modelul formularului "Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale".

miercuri, 11 aprilie 2018

Convenţia între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

In Monitorul oficial nr. 269 / 2018 a fost publicata Legea nr. 75/2018 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016.
  
Aceasta conventie a intrat in vigoare in 27 martie 2018.

marți, 3 aprilie 2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 260 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Plafon TVA: Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 260 / 2018 a fost publicata Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi, persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA. 

Acest nou plafon a intrat in vigoare incepand cu 1 aprilie 2018.

Ordinul nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora

In Monitorul oficial nr. 257 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora.

Acest ordin aproba urmatoarele metode indirecte de stabilire a veniturilor: 
  
a) metoda sursei şi utilizării fondului; 
b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
c) metoda patrimoniului net. 

Ordinul nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 243 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale. 

vineri, 23 martie 2018

Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 238 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Acest ordin prevede obligatia depunerii unei declaratii PDF cu XML ataşat, semnat cu certificat digital calificat, care se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Aceasta declaratie se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute de acest ordin.
   
De asemenea, in situaţia în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii caselor de marcat au obligaţia de a informa organul fiscal prin completarea şi transmiterea "Declaraţiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate". Declaraţia se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.